Zábradlí je opticky nejvýraznějším prvkem schodiště, zároveň plní důležitou bezpečnostní funkci. Jaká jsou vlastně pravidla pro jeho správnou instalaci?

 Schodiště v obytném domě ve většině případů překonává výšku, z níž by byl pád nebezpečný. Z toho důvodu je nutné vybavit jej zábradlím. Tento především bezpečnostní prvek se ale zároveň významně podílí i na estetice celého schodiště. Bezpečnostní kritéria musí být bezpodmínečně splněna - už kvůli kolaudaci. Estetika by měla tedy být až na druhém místě, přesto zde zbývá poměrně velký prostor pro nápaditá a vkusná řešení.
 • Jistota pevného zábradlí

  Stavební úřad při kolaudaci mimo jiné posuzuje zábradlí na základě vyhlášky č. 137/1998 Sb, O obecných technických požadavcích na výstavbu. Základními požadavky na zábradlí z jejího pohledu jsou především výška zábradlí, vzdálenost mezi výplněmi zábradlí a také jeho pevnost. Jde hlavně o bezpečnost, argumenty typu, že jde o vaše soukromé zábradlí, u úředníků neobstojí.
  Schodišťové nerezové zábradlí nejen brání pádu, ale zároveň slouží jako opora a usnadňuje chůzi po schodech, a to nahoru i dolů. Musí být proto pevné, dobře ukotvené a dostatečně vysoké (v souladu s normou). Předpisy také pamatují na výplně zábradlí, které musí zabránit možnému propadnutí malých dětí. Z tohoto důvodu je nejlepší svislé členění, protože po prvcích vodorovného členění by mohlo dítě snadno vyšplhat a přepadnout. U svislého členění je však potřeba dodržet menší šířku rozestupů mezi jednotlivými tyčemi než 11 cm, aby mezi nimi malé dítě nemohlo prostrčit hlavu.
  Tento problém vyřeší zábradlí s plochou výplní - může být zděná, dřevěná nebo z bezpečnostního či kaleného skla. Další možností je vytvořit výplň ze síťoviny, podmínkou však je, aby se do oka sítě nevešla ani špička dětského chodidla. Malé děti rády šplhají a obdobně jako u výplně podélnými prvky hrozí nebezpečí pádu do prostoru mimo schodiště.
  Hrozí-li nebezpečí propadnutí, musí být u podlahy zábradlí opatřeno ochrannou lištou, nejméně 100 mm vysokou.
 • Počet sloupků

  Platí pravidlo, že sloupky by měly být od sebe vzdáleny cca 1 metr. Počet sloupků se odvíjí od délky schodiště. Z estetického hlediska je vhodné umisťovat sloupky zábradlí do středu šířky nášlapu, takže vlastní rozteč je dobré přizpůsobit tomuto umístění. Zjednodušeně lze říct, že potřebujete o jeden sloupek víc, než je počet metrů vašeho zábradlí (má-li zábradlí 5 metrů, potřebujete 6 sloupků).
 • Pozor na sklo

  Vzhledem k nutnosti dodržení ČSN 743305 svěřte výrobu a montáž skleněného zábradlí odborné firmě s dlouholetou tradicí, letitými zkušenostmi a dobrou referencí. Správná funkčnost a dlouhodobá životnost je zajištěna správným technickým návrhem a odbornou montáží.
 • Madlo na stěně

  Schodiště, jehož výška nepřesahuje 50 cm, nemusí mít žádné zábradlí. Na přímé jednoramenné schodiště, které je uzavřeno z obou stran zdí, se instaluje na jednu stěnu madlo ve výšce zábradlí. Aby bylo možno madlo pohodlně užívat, mělo by být od zdi odsazeno alespoň o 40 mm.
 • Výška zábradlí

  Aby nejen nerezové zábradlí správně plnilo svoji funkci, musí mít dostatečnou výšku. Vychází se z průměrné výšky člověka, tj. 175 cm, a ideální je, když horní část zábradlí dosahuje ke spodnímu okraji hrudního koše. Norma předepisuje zábradlí vysoké 90, 100 nebo 110 cm, podle účelu a typu budovy. U rodinného domu se vychází z výšky volného prostoru vedle schodiště: do tří metrů vám bude stačit zábradlí vysoké 90 cm, nad tři metry musí být výška zábradlí 100 cm, při hloubce převyšujících 12 metrů se předepisuje zábradlí o výšce 110 cm.
 • Bezpečná madla

  Zdálo by se, že se na madlech nedá nic zkazit, ale praxe dokazuje opak. Důležité je, aby jejich povrch byl hladký a bez ostrých hran a výstupků, protože i zdánlivě banální zachycení prstenem za madlo může skončit poměrně závažným poraněním. A když už hovoříme o úrazech, děti se rády na madlech vozí, což se v mnoha případech neobejde bez nepříjemných následků.
 • Proto se na madla instalují bezpečnostní prvky v podobě výčnělků, které klouzání znemožní. Tyto prvky musí být oblé a obvykle se instalují na zábradlí od 1,5 m délky. Při změnách sklonu by měla madla plynule navazovat a v případě, že jsou dutá, musí být jejich zakončení z důvodů bezpečnosti hladce uzavřeno koncovkami.
 • Opora pro děti

  Z důvodu větší bezpečnosti se kvůli dětem doporučuje ještě jedno madlo instalované ve výši 40 až 70 cm. Dětskými madly bývají vybavené například mateřské školky, ale v rodinných domech jsou vhodná na hladká dřevěná schodiště, kde může dítě snadno uklouznout.
 • Kotvení zábradlí

  Bezpečnost nerezového zábradlí se odvíjí od jeho stability, proto je nutné věnovat pozornost jeho ukotvení do stěn nebo do těla schodiště. Většinou jde o zabetonované kotevní desky, na které je potom prvek zábradlí přivařen.
  V současnosti se ale častěji používá kotvení pomocí chemických nebo mechanických kotev, kde podporu tvoří spíše pevný kloub. U vodorovných kotvení venkovních zábradlí na balkonech a lodžiích se můžeme setkat i s posuvným kotvením, umožňujícím vlastnímu zábradlí dilatační pohyby způsobené teplotními změnami.
  U dodatečného kotvení prvků zábradlí je třeba dodržet konstrukční předpisy výrobců kotev. Jde jak o rozteče mezi jednotlivými kotevními šrouby, tak především o jejich vzdálenosti od okraje nosné konstrukce. U chemických kotev jsou tyto vzdálenosti obecně menší než u kotev mechanických. Dodržení vzdálenosti cca 45-60 mm od okraje, která je pro běžně navrhované kotvy minimální, je však často obtížně uskutečnitelné, a je nutno hledat jiné pozice podle konkrétní situace. To by však neměl provádět kutil, ale akreditovaný odborník.
 • Zábradlí své pomocí

  Jednou z možností, jak vyřešit nerezové zábradlí v domě, je koupit si hotovou stavebnici zábradlí. Stavebnice je navržena tak, aby ho mohl namontovat běžně zručný kutil. Jednotlivé komponenty vzájemně pasují a není zapotřebí je jakkoliv upravovat. Jedinou nezbytností je zakrácení délky madla na přesnou míru a dále lanek či prutů pro výplň. Stavebnicová varianta je výhodná zejména z finančních důvodů, zábradlí přitom vypadá hezky. 
Věrnostní program

Věrnostní program

Pravidelné zákazníky odměníme, více informací se dozvíte kliknutím na ikonu