GDPR - KOVOINOX

 

Informační memorandum k souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely společnosti KOVOINOX s.r.o. - GDPR

Vážení zákazníci,

v tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracování vašich osobních údajů pro marketingové účely. Na úvod bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Hlavním cílem uvedeného zpracování je snaha poskytnout vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech a službách KOVOINOX s.r.o. a našich obchodních partnerů. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace, v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru, na základě segmentace a profilování, a prezentovat vám nabídky produktů a služeb, které vyhovují vašim potřebám.

Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 nabyde účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES, je zapotřebí, abychom od vás získali nový souhlas, který odpovídá novým požadavkům.

Přečtěte si, prosím, níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek a odpovědí, aby toto informační memorandum bylo co nejpřehlednější a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte nějaké otázky nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte na naši linku: +420 739 532 470, nebo pošlete email na:info@kovoinox.cz

 

OBSAH MEMORANDA

1.         Kdo je správce vašich osobních údajů?

2.         Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?

3.         Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?

4.         K jakým účelům jste poskytli svůj souhlas?

5.         Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?

6.         Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

7.         Kdo jsou naši obchodní partneři?

8.         Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

9.         Jaká jsou vaše práva při zpracování osobních údajů?

10.       Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

 

1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky při zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správcem vašich osobních údajů společnost:

KOVOINOX, s.r.o.

Úvoz 434/84

602 00 Brno

Česká republika

IČO: 02021056

DIČ: CZ02021056

 

 

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, která by se vám mohla líbit a řešit vaše potřeby.

■ Základní identifikační údaje – jméno, příjmení, poštovní adresu

■ Kontaktní údaje – e-mailovou adresu, (mobilní) telefonní číslo

■ Informace o využití produktů a služeb KOVOINOX s.r.o.– jaké služby jste u nás využili v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny. Na základe těchto údajů vám umíme doporučit vhodné produkty a služby.

■ Informace ze záznamů telefonních hovorů anebo jiných interakcí s vámi, například prostřednictvím e-mailu, chatu, SMS zpráv.

■ Geolokační údaje – geolokační údaje z webového prohlížeče. Tyto údaje můžou obvykle sloužit k doporučení kontaktu na nejbližšího zprostředkovatele nebo pobočku.

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZEJÍ?

Osobní údaje uvedené v předešlém bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v registraci na naší stránce, případně jste je uvedli v dalších dokumentech.

Osobní údaje můžou rovněž pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje můžou také pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněné disponovat.

4. K JAKÝM ÚČELŮM JSTE POSKYTLI SVŮJ SOUHLAS?

Souhlas jste poskytli k marketingovým účelům, které zahrnují následující činnosti:

■ nabídka produktů a služeb KOVOINOX s.r.o. Nabídky vám na základe vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonního hovoru,

■ automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuální potřebám,

■ průzkum trhu a průzkum spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý k marketingovým účelům je dobrovolný. Je však nevyhnutný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb KOVOINOX s.r.o. a našich obchodních partnerů. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

5. PROČ DOCHÁZÍ K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Naše společnost se vám snaží poskytovat individuálně upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje profilujeme na základe vašeho souhlasu. Pro tyto účely používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí jednání a podle toho přizpůsobovat naše produkty a služby.

6. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Souhlas jste udělili společnosti KOVOINOX s.r.o. na období trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu anebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.

Pokud nejste ani se nestanete zákazníkem společnosti KOVOINOX s.r.o., váš souhlas bude v platnosti 10 let od jeho udělení anebo do okamžiku, kdy jej odvoláte.

Po uplynutí příslušného času budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a k účelům, pro které podle právních předpisů není potřebný souhlas.

7. KDO JSOU NAŠI OBCHODNÍ PARTNEŘI?

V souhlasu jste též souhlasili s nabídkami produktů a s předáváním osobních údajů našim vybraným obchodním partnerům. Naši obchodní partneři rovněž dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů.

Obchodní partneři jsou:

  • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o (doručování zásilek v rámci České republiky)

·         GEBRÜDER WEISS spol. s r.o. (doručování zásilek v rámci České republiky)

  • Zásilkovna s.r.o. (doručování zásilek v rámci České republiky)

 

8. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Ke zpracování údajů pro marketingové́ účely můžou mít přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úlohou je poskytovat služby společnosti KOVOINOX s.r.o. Například to můžou být externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zabezpečující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základe které jsou rovněž povinní dodržovat striktně pravidla ochrany osobních údajů.

9. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádné zpracování vašich osobních údajů je pro společnost KOVOINOX s.r.o. ve Slovenské republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracování osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace zahrnují hlavně: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i zodpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotknutých osobních údajů, příjemců nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o přenosu osobních údajů do třetích krajin, období uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, jestli a jak dochází k automatizovanému rozhodovaní a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení, jestli osobní údaje jsou nebo nejsou spravované a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracování, kategoriích dotknutých osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, jestli dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případe přenosu osobních údajů do třetí krajiny anebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme vaše neaktuální nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste, například, adresu bydliště, provozovny? Prosím, informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenutý)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinní vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu vyhodnocení, protože i společnost KOVOINOX, s.r.o má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje.

Právo na omezení zpracování

Pokud si přejete, aby se vaše osobní údaje zpracovaly výhradně na nejnutnější zákonné účely, nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, odevzdáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života, nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi
a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námitku můžete rovněž uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

S vaším podnětem nebo stížností nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na dozorný orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7 

Kde můžete práva uplatnit, a jsou tato práva zpoplatněná?

Jednotlivá práva můžete uplatnit u společnosti KOVOINOX s.r.o., a to telefonicky na lince: +420 739 532 470 , posláním e-mailu na adresu: info@kovoinox.cz, nebo písemnou žádostí zaslanou do sídla společnosti nebo na korespondenční adresu: KOVOINOX, s.r.o. Úvoz 434/84, 602 00 Brno česká republika.

Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.

Za jakou dobu můžete očekávat odpověď od společnosti KOVOINOX s.r.o.?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

10. JAK MŮŽETE ODVOLAT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založený na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete dále dostávat nabídky produktů a služeb KOVOINOX s.r.o. a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí plně respektujeme.

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

■ Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení, adresu bydliště, abychom vás mohli identifikovat.

■ Komu odvolání podáváte.

■ Informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud chcete dostávat pouze vybrané nabídky, uveďte, prosím, o jaké nabídky se jedná, abychom vám mohli vyhovět.

■ Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem můžu odvolání poslat?

■ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné poslat písemnou formou, abychom měli o vašem odvolaní řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 24.5.2018

Věrnostní program

Věrnostní program

Pravidelné zákazníky odměníme, více informací se dozvíte kliknutím na ikonu